top of page

SCIENCE4FUN ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Партньорите създадоха технологична учебна среда, която да послужи за участието на учениците в тестването. Тя ще позволи да се извлече статистическа информация и да се направят заключения на основата на отговорите от въпросниците.

 

Тази среда е Мудъл базирана платформа за онлайн обучение, в която въпросниците са качени под формата на тестове, учителите и учениците имат персонални профили и са им зададени роли в системата. Предвидено е и използването на анонимни профили от учениците при необходимост.

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page