top of page

НАРЪЧНИК И НАСОКИ

Наръчникът и насоките дават информация на учителите и останалите участници в пилотното тестване за цялостната концепция на проекта и неговата функционалност.

 

Наръчникът има техническа насоченост. Той съдържа информация как да се приложи концепцията на проекта в училищна среда и разяснява как работи системата за управление на обучението на  Science4Fun. Първата версия съдържа цялата информация, необходима за първото пилотно тестване и включва всички достъпни  инструменти, платформи и функционалности. Втората, актуализирана версия ще съдържа информация за техническото приложение, ще се основава на пилотното тестване и следователно ще съдържа всички промени, които са направени в учебната среда по време на тестването.

 

Насоките ще съдържат описанието, целите и всички функционалности, които са от практическо значение за учителите. Първата версия на насоките ще съдържа въведение и препоръки за приложение на концепцията на проекта с цел пилотно тестване в класната стая. Втората версия ще съдържа актуализирана информация и опита на учителите като “потребители”, включително всички направени промени в онлайн учебната среда по време на тестването и как това ще повлияе върху последващото използване от страна на учителите.

Here you can find:

s4fun-01.png

Here you can find:

erasmusplus.png
bottom of page