top of page

PŘÍRUČKA A POKYNY

Příručka a pokyny poskytnou informace o celé koncepci projektu, jeho funkcích týkajících se pilotování, zaměřené na učitele a ostatní účastníky pilotního projektu.

 

Příručka je technická, bude obsahovat informace o tom, jak implementovat koncepci projektu ve školním prostředí, a vysvětlení, jak Science4Fun LMS funguje. První verze bude obsahovat všechny informace potřebné pro první pilotáž se všemi dostupnými nástroji, platformami a funkcemi. Druhou verzí bude aktualizace se všemi technickými implementacemi po pilotních projektech, a proto bude zahrnovat všechny požadované změny provedené v prostředí během pilotních projektů.

 

V pokynech bude zpracován popis, cíle a všechny funkce projektu, které jsou relevantní pro učitele. První verzí pokynů bude úvod a pokyny k implementaci koncepce projektu v pilotním testování ve třídě. Druhá verze bude obsahovat aktualizované informace a „uživatelskou zkušenost“ učitelů, včetně všech změn provedených během pilotních projektů v online prostředí, a jak to ovlivní následné použití učitele.

Here you can find:

s4fun-01.png

Here you can find:

erasmusplus.png
bottom of page