top of page

PODRĘCZNIK I WYTYCZNE

Podręcznik i wytyczne dostarczą informacji o całej koncepcji projektu, jego funkcjach, dotyczących pilotażu, skierowanych do nauczycieli i innych osób zaangażowanych w pilotaż.

 

Podręcznik ma charakter techniczny, będzie zawierał informacje o tym, jak wdrożyć koncepcję projektu w środowisku szkolnym oraz wyjaśnienie, jak działa Science4Fun LMS. Pierwsza wersja będzie łączyć wszystkie informacje wymagane dla pierwszego pilotażu, wraz ze wszystkimi dostępnymi narzędziami, platformami i funkcjami. Druga wersja będzie aktualizacją z całą implementacją techniczną, stworzona po pilotażu, a zatem będzie zawierać wszystkie wymagane zmiany wprowadzone w środowisku podczas pilotażu.

 

W wytycznych zostanie zestawiony opis, cele i wszystkie funkcje projektu, które są istotne dla nauczycieli. Pierwsza wersja wytycznych będzie wprowadzeniem i wskazówkami, dotyczącymi wdrażania koncepcji projektu w testach pilotażowych w klasie. Druga wersja będzie zawierała zaktualizowane informacje i „doświadczenia użytkowników” nauczycieli, w tym wszystkie zmiany dokonane podczas pilotażu w środowisku online oraz opis tego, jak wpłynie to na dalsze wykorzystanie zasobów projektu przez nauczyciela.

Here you can find:

s4fun-01.png

Here you can find:

erasmusplus.png
bottom of page