top of page

ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПРИРОДНИ НАУКИ ПРЕЗ 21 ВЕК

Работата с учителите е в основата на всяка промяна в образованието. В рамките на този интелектуален резултат партньорите създават онлайн услуга за подкрепа и обучение, базирана на Мудъл платформата. Учителите, които участват в дейностите по проекта ще получават препоръки, нови учебни материали, ресурси и насоки как да използват създадените ресурси. Всичко това ще бъде обвързано с резултатите на учениците от първия тест (за определяне на базовото ниво).

 

В същото време ще бъдат разработени и достъпни няколко курса с препоръки и насоки за учители по природни науки. Подсигурени с нови методологии и ресурси те ще бъдат насърчавани да преразгледат педагогическата си практика и да включат иновативни начини на преподаване на материала.

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page