top of page

NAUCZANIE PRZEDMOTÓW ŚCISŁYCH W XXI WIEKU

Praca z nauczycielami jest kluczową kwestią dla każdej zmiany w edukacji. W ramach tego dorobku intelektualnego partnerzy opracowują usługę online do wsparcia i szkoleń na platformie Moodle. Nauczyciele zaangażowani w działania projektowe otrzymają rekomendacje, nowe materiały dydaktyczne, zasoby i wskazówki, jak korzystać z utworzonych zasobów. Będą one powiązane z wynikami uczniów z pierwszego testu quizowego (testu podstawowego).

 

W tym samym czasie zostanie przygotowanych i dostępnych dla nauczycieli przedmiotów ścisłych kilka kursów wraz z zaleceniami i wskazówkami. Dzięki nowym metodologiom i zasobom będą zachęcani do zrewidowania swoich metod pedagogicznych w klasie i uwzględnienia innowacyjnych sposobów nauczania.

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page