POUČEVANJE NARAVOSLOVJA V 21. STOLETJU

Delo z učitelji je ključno za vsako spremembo v izobraževanju. V okviru tega intelektualni rezultata partnerji razvijajo spletne tečaje za usposabljanje in podporo pri delu s platformo Moodle. Učitelji, vključeni v projektne dejavnosti, bodo dobili smernice, nova učna gradiva, vire in navodila za uporabo novo ustvarjenih virov. Le-ti bodo povezani z rezultati prvega reševanja kviza (osnovni test).

 

Hkrati bo pripravljenih in na voljo učiteljem naravoslovja več spletnih tečajev. Z novimi metodologijami in viri jih bomo spodbujali k razmisleku o svojem pedagoškem pristopu in vključevanju inovativnih načinov poučevanja.


    

s4fun-01.png
erasmusplus.png