top of page

НАУКАТА Е ЗАБАВНА

Концепцията на Science4Fun ще бъде тествана в училища в страните партньори по проекта. Училищата ще направят 3 пилотни тествания. Целта на първото тестване, под формата на тест в Мудъл, е да се определи базово ниво. Второто и третото тествания ще бъдат подпомогнати от съществуващи и новосъздадени материали. Всички ресурси ще бъдат достъпни в Мудъл  платформата, като по този начин учителите ще могат директно да ги използват в своите класни стаи, за да запълнят съществуващи пропуски в знанията.

 

Цялата среда на преподаване е изградена и включва онлайн учебна среда (система за управление на обучението), е-портфолио и хранилище. В някои случаи училището може да използва своята собствена система за управление на обучението и само да инсталира връзките към ГОЛЕМИТЕ ДАННИ, разработени в рамките на проекта, както и да използва е-портфолиото и хранилището.

 

В пилотното тестване ще участват минимум по 5 училища от партньор/държава и 300 ученици.

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page