top of page

SCIENCE4FUN VELKÁ DATA

S velkými daty budeme sledovat vývoj výuky na základních a středních školách v 6 přírodovědných oblastech, konkrétně ve fyzice, biologii, chemii, prostředí, geologii a astronomii.

 

Za tímto účelem partneři vytvořili 24 dotazníků na úrovních EQF 1, EQF 2 a EQF 3. Tyto dotazníky budou spuštěny jako kvíz na platformě Moodle. Testovací kvízy budou prováděny přibližně každých 6 měsíců pro stejnou skupinu student.

 

S údaji z testů vypracujeme zprávu o tomto vývoji pro všechny země v projektu, poté budeme sledovat srovnání vývoje vědeckého učení mezi partnerskými zeměmi a hledání možného vztahu mezi výsledky a využitím zdrojů projektu.

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page