top of page

SCIENCE4FUN BIG DATA

Met de big data gaan we de leerevolutie op basisscholen en middelbare scholen volgen in 6 wetenschapsgebieden, namelijk natuurkunde, biologie, scheikunde, milieu, geologie en astronomie.

Voor dat doel hebben partners 24 vragenlijsten gemaakt voor de niveaus EQF 1, EQF 2 en EQF 3. Deze vragenlijsten zullen als quiz op het Moodle-platform worden uitgevoerd. Testquizzen worden ongeveer elk half jaar afgenomen voor dezelfde groep studenten.

 

Met de gegevens van tests zullen we een rapport maken van deze evolutie voor alle landen in het project, daarna zullen we de vergelijking volgen van de evolutie van wetenschappelijk leren tussen partnerlanden en het zoeken naar een mogelijke relatie tussen resultaten en het gebruik van projectmiddelen

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page