top of page

SCIENCE4FUN BIG DATA

Dzięki big data prześledzimy ewolucję uczenia się w szkołach podstawowych i średnich w 6 obszarach nauki, a mianowicie fizyce, biologii, chemii, środowisku, geologii i astronomii.

 

W tym celu partnerzy stworzyli 24 kwestionariusze dla poziomów EQF 1, EQF 2 i EQF 3. Kwestionariusze te będą działać jako quiz na platformie Moodle. Quizy testowe będą przeprowadzane mniej więcej co 6 miesięcy dla tej samej grupy uczniów.

 

Na podstawie danych z testów przygotujemy raport z tej ewolucji dla wszystkich krajów w projekcie, a następnie prześledzimy porównanie ewolucji uczenia się przedmiotów ścisłych w krajach partnerskich i poszukamy możliwego związku pomiędzy wynikami a wykorzystaniem zasobów projektu.

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page