top of page
Обучение на персонал в Бург-Хаамстеде
 Юли 2019

През лятото, в средата на юли 2019, бе проведено краткосрочно съвместно събитие за обучение на персонала. В основата му беше представянето на системата за управление на обучението Мудъл, която ще бъде използвана в проекта, както и ролята на технологиите в подпомагане на педагогическите методи в процеса на преподаване.

 

Участниците бяха запознати с конфигурацията на системата, как да администрират базови тестове, как да добавят ресурси, както и как да създават иновативни и интерактивни ресурси.

erasmusplus.png
67583440_2404980363091492_13579028431928
bottom of page