PREDHODNO TESTIRANJE 
Avgust 2020

SLOVENIJA:

Udeleženci nacionalnega programa Projektno učenje mladih so sodelovali pri testiranju spletnega okolja in svoje znanje preizkusilo v naravoslovnih predmetih. Četudi so večinoma vsi vključeni tudi v srednješolske programe, jim naloga ni bila nič kaj lahka.

ČEŠKA:

V poletni šoli angleščine so otroci izkoristili testiranje in se preizkusili v znanju iz naravoslovnih predmetov. Otroci so prihajali iz različnih osnovnih šol v Kroměřížu in Otrokovicah, stari od 11 do 14 let. Da so se jim nekatera vprašanja zdela težka, lahko pripišemo dejstvu, da se že več kot 5 mesecev izvaja šola na daljavo. 

erasmusplus.png
IMG_20200804_101717.jpg
kids_pre-pilotCZ.jpg

ČEŠKA

SLOVENIJA