top of page

Първата среща по проекта се проведе в Бург-Хаамстеде, Нидерландия, в офиса на Проуърк, координатор на проекта.

 

Партньорите от Белгия, Португалия, Испания, Чехия, България, Словения и Полша бяха запознати с плана за действие и бе направено разпределение на задачите.

erasmusplus.png
kom.jpg
bottom of page