ХРАНИЛИЩЕ С РЕСУРСИ

Всички създадени от партньорите ресурси се съхраняват в хранилището и са индексирани с цел по-лесно и ефективно търсене.

Ресурсите са с различни формати, а разработените в рамките на проекта съдържат и конкретни насоки как да се използват в класната стая.