top of page

ХРАНИЛИЩЕ С РЕСУРСИ

s4fun-01.png

Всички създадени от партньорите ресурси се съхраняват в хранилището и са индексирани с цел по-лесно и ефективно търсене.

Ресурсите са с различни формати, а разработените в рамките на проекта съдържат и конкретни насоки как да се използват в класната стая.

Stacked Books
erasmusplus.png
bottom of page