SCIENCE4FUN SPLETNO OKOLJE

Partnerji so ustvarili okolje na spletni platformi, ki služi študentom pri spletnem testiranju. Okolje bo omogočilo pridobivanje statističnih informacij in poročil, pridobljenih z odgovori na vprašalnike.

To okolje temelji na platformi Moodle LMS, kjer se izvajajo vprašalniki, učitelji in učenci bodo imeli osebni račun, dodeljena jim bo ustrezna vloga v sistemu. Na voljo bo tudi uporaba anonimnih uporabniških računov.

s4fun-01.png
erasmusplus.png