REPOZITORIJ VIROV

s4fun-01.png

Vsi viri, ki jih ustvarijo partnerji, so shranjeni v repozitoriju in indeksirani, tako da jih je mogoče enostavno in učinkovito poiskati.

Viri so  v različnih oblikah, toda vsi, ki so ustvarjeni v okviru projekta, imajo posebna navodila, kako jih uporabljati v učilnici .

Stacked Books
erasmusplus.png