PRIROČNIK IN SMERNICE

Priročnik in smernice bodo vsebovali informacije o celotnem konceptu projekta, njegovih funkcionalnostih v zvezi s pilotiranjem, namenjenim učiteljem in drugim, ki sodelujejo pri pilotiranju.


Priročnik je tehničen, vseboval bo informacije o izvajanju projektnega koncepta v šolskem okolju in razlago delovanja Science4Fun LMS. Prva različica bo zbrala vse informacije, potrebne za prvo pilotoranje, z vsemi razpoložljivimi orodji, platformami in funkcionalnostmi. Druga različica bo posodobitev z vso tehnično izvedbo po pilotih in bo zato vključevala vse zahtevane spremembe okolja med piloti.

 

V smernicah bodo zbrani opis, cilji in vse projektne funkcionalnosti, pomembne za učitelje. Prva različica smernic bo uvod in navodila za izvajanje projektnega koncepta pri pilotnem testiranju v razredu. Druga različica bo vsebovala posodobljene informacije in "uporabniško izkušnjo" učiteljev, vključno z vsemi spremembami, opravljenimi med piloti v spletnem okolju, in kako bo to vplivalo na nadaljnjo delo učitelja.

Here you can find:

s4fun-01.png

Here you can find:

erasmusplus.png