RAZVOJ VIROV ZA POUČEVANJE NARAVOSLOVJA

Da bi pokazali, da je znanost lahko zabavna in razumljiva, partnerji ustvarjajo in razvijajo lahko razumljive vire za šolske predmete, kot so biologija, kemija, astronomija, geologija, fizika in okolje.

Do konca projekta bo na voljo 72 novih virov, ustvarjenih v različnih in interaktivnih oblikah, kot so video, učne priprave, xerte, infografika, ...

Učitelji bodo te vire lahko uporabljali pri pouku in na zanimiv način predstavljali vsebino naravoslovja, s katero bodo povečali motivacijo in navdušenje za področja naravoslovnih ved.

Vsi viri bodo shranjeni in označeni v repozitoriju, kjer bodo dostopni vsem.

s4fun-01.png
erasmusplus.png