NARAVOSLOVJE JE ZABAVNO

Koncept Science4Fun bo preizkušen v šolah v vseh partnerskih državah. Izvedle bomo 3 pilotna testiranja. Cilj prvega pilota, ki bo postavljen kot kviz v platformi Moodle, je določiti izhodišče. Drugi in tretji pilot pa bosta podprta z obstoječimi in tudi novo ustvarjenimi viri. Na platformi Moodle bodo na voljo vsi viri, tako da jih bodo učitelji lahko samostojno uporabljali neposredno v svojih učilnicah za krepitev in ponavljanje znanja.

Vzpostavljeno je celotno pedagoško spletno okolje, vključno z LMS, ePortfelj in repozitorijem. V nekaterih primerih lahko šola uporablja svoj LMS, saj želimo promovirati šole, ki že imajo svoj sistem upravljanja vsebin ter samo namestiti gradiva, ki so bila razvita v projektu za veliko podatkovno zbirko ter uporabiti projektni e-portfelj in repozitorij.

 

Pri pilotiranju bo sodelovalo najmanj 5 šol in 300 učencev glede na partnersko državo.

s4fun-01.png
erasmusplus.png