top of page

SCIENCE4FUN BIG DATA

С големите данни ще проследим напредъка в обучението по шест природни науки – физика, химия, биология, околна среда, геология и астрономия, в рамките на началното и средното образование. 

 

За целта партньорите разработиха 24 въпросника за нива 1, 2 и 3 на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Тези въпросници ще бъдат качени под формата на тестове в платформата Мудъл. Тестовете ще се правят от една и съща група ученици приблизително на всеки шест месеца.

 

С данните, събрани от тестовете, ще се направи обобщен доклад за напредъка във всяка страна партньор по проекта, ще се сранвява напредъка между държавите и ще се търсят връзките между резултатите и използването на ресурсите, създадени и събрани в рамките на проекта.

s4fun-01.png
erasmusplus.png
bottom of page