SCIENCE4FUN BIG DATA

Z big data - veliko podatkovno zbirko bomo spremljali razvoj učenja v osnovnih in srednjih šolah v 6 naravoslovnih področjih, in sicer fiziki, biologiji, kemiji, okolju, geologiji in astronomiji.

 

V ta namen so partnerji ustvarili 24 vprašalnikov za stopnje EQF 1, EQF 2 in EQF 3. Ti vprašalniki se bodo izvajali kot kviz na platformi Moodle. Testna kviza se bodo izvajala približno vsakih 6 mesecev za isto skupino študentov.

Z vsemi podatki bomo lahko izdelali poročilo o razvoju za vse države v projektu, naredili primerjavo med državami v evolucije učenja naravoslovja in poiskali morebitne povezave z uporabo projektnih inovativnih in interaktivnih virov.s4fun-01.png
erasmusplus.png